Διαλύστε μια LCD οθόνη για να δείτε πως δουλεύει ....