Λέξεις που αρχίζουν από : B

Τι είναι Browser ;
O Browser (φυλλομετρητής) είναι ένα πρόγραμμα που εμφανίζει τις ιστοσελίδες στην οθόνη του υπολογιστή και επιτρέπει την μετάβαση μέσω διάφορων συνδέσμων σε άλλες ιστοσελίδες του ίδιου ή και άλλου server (εξυπηρετητή) του Παγκόσμιου Ιστού.

Τι είναι Back Up ;
Το Back up είναι η αντιγραφή ενός αρχείου ή αρχείων σε μια διαφορετική θέση έτσι ώστε ένα αντίγραφο να παραμένει ασφαλές, εάν το αρχικό καταστραφεί ή χαθεί. Ένα μόνο αρχείο ή ένας ολόκληρος σκληρός δίσκος μπορούν να αποθηκευτούν ως Back up εάν είναι διαθέσιμα μέσα ικανοποιητικού μεγέθους. Τα Back up προγράμματα συχνά αποθηκεύουν αρχεία σε συμπιεσμένη μορφή που καταλαμβάνουν λιγότερο όγκο στα αποθηκευτικά μέσα.

Τι είναι Bug ;
Το Bug είναι ένα λάθος/σφάλμα που πέρασε απαρατήρητο σε μια εφαρμογή ή ένα μέρος του υλικού και που προκαλεί μια δυσλειτουργία ή ένα ανεπιθύμητο αποτέλεσμα. Τα Bugs λογισμικού μπορούν να διορθωθούν αν διορθωθεί ή ξαναγραφεί ο κώδικας λογισμικού.


Τι είναι Bookmark ;
Το Bookmark (Σελιδοδείκτης) είναι ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα που σχεδόν όλοι οι web browsers υποστηρίζουν, το οποίο επιτρέπει να αποθηκεύσετε τη διεύθυνση (URL) μιας ιστοσελίδας έτσι ώστε να μπορείτε εύκολα να επισκεφτείτε τη σελίδα αυτή ξανα.

Τι είναι B2C ;
Το B2C (business-to-consumer) είναι οι επιχείρησεις ηλεκτρονικού εμπορίου που πωλούν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους στους καταναλωτές online. Υπάρχουν χιλιάδες ιστοχώροι ηλεκτρονικού εμπορίου που καθημερινά πωλούν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους άμεσα μέσω Διαδικτύου στους καταναλωτές/χρήστες και αναπτύσονται και αυξάνονται με γρήγορους ρυθμούς.

Τι είναι Blog ;
Το Blog (ή αλλιώς Web log) είναι μια μη εμπορική, συχνά προσωπική σελίδα που ενημερώνει πολύ συχνά το περιεχόμενό της και εστιάζεται σε ένα συγκεκριμένο θέμα ή αντικείμενο. Ο κάτοχος του εμφανίζει περιεχόμενο που είναι κυρίως ενημερωτικά κείμενα και επιτρέπει σε άλλους χρήστες να προσθέσουν κάποια σχόλια.


Τι είναι Bit ;
Το Bit είναι η συντομογραφία των λέξεων binary και digit και είναι η μικρότερη μονάδα αποθήκευσης πληροφοριών. Ένα bit είναι ένα και μόνο ψηφίο σε έναν δυαδικό αριθμό, και είναι είτε 1 είτε 0, αποκαλούμενο συχνά και ως "on" ή "off".

Τι είναι Bang Path ;
Το Bang path είναι ένας κατάλογος δρομολόγησης που εμφανίζεται στην κεφαλίδα ενός μηνύματος που στέλνεται μέσω Διαδικτύου και που δείχνει πώς ταξίδεψε από τον αποστολέα στον προορισμό του.

Τι είναι Baud ;
Το Baud στην εφαρμοσμένη μηχανική, είναι μια μονάδα μέτρησης της ταχύτητας του σήματος που ισούται με έναν παλμό ανά δευτερόλεπτο και μετρά το ποσοστό στο οποίο τα σήματα στέλνονται μεταξύ των ηλεκτρονικών συσκευών όπως οι τηλέγραφοι και οι υπολογιστές.

Τι είναι Beta Version ;
Η Beta version ενός λογισμικού ή ενός προγράμματος εφαρμογής είναι όχι η τελική αλλά μια δοκιμαστική έκδοση που διανέμεται συνήθως σε έναν περιορισμένο αριθμό ειδικών χρηστών. Η διανομή των Beta εκδόσεων επιτρέπει τη δοκιμή και την αξιολόγηση της ανάπτυξης από τους χρήστες, έτσι ώστε να μπορούν να γίνουν οποιεσδήποτε απαραίτητες τροποποιήσεις από τον υπεύθυνο πριν την επίσημη διανομή του.

Τι είναι Banner ;
Το Banner είναι μια χαρακτηριστικά ορθογώνια διαφήμιση που τοποθετείται σε μια ιστοσελίδα είτε πάνω , είτε κάτω, είτε στις πλευρές του βασικού περιεχομένου της και η οποία συνδέεται με την κύρια ιστοσείδα του δηαφημιστή. Παλιότερα, τα banners περιείχαν κείμενο και γραφικές εικόνες. Σήμερα, με τις νέες τεχνολογίες, τα banners έχουν γίνει πιό σύνθετα και μπορούν να είναι διαφημίσεις με κείμενο, κινούμενα γραφικά και ήχο. Τα banners χρησιμοποιούνται κυρίως από εμπορικές ιστοσελίδες.


Τι είναι Bandwidth ;
Το Bandwidth (εύρος ζώνης) είναι η χωριτηκότητα που έχει ένα δίκτυο ή μια σύνδεση για τη μεταφορά των δεδομένων. Για την αναλογική μετάδοση, το εύρος ζώνης είναι η διαφορά μεταξύ των ανώτερων και χαμηλότερων συχνοτήτων μετάδοσης σε μια δεδομένη σειρά. Μετριέται σε κύκλους ανά δευτερόλεπτο ή Hz (χέρτζ). Για την ψηφιακή μετάδοση, το εύρος ζώνης μετριέται σε bits ανά δευτερόλεπτο (bps), και όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός εύρους ζώνης, τόσο γρηγορότερη είναι η ψηφιακή μετάδοση.

Τι είναι Bps ;
Το Bps (Bits-Per-Second) είναι μια μονάδα μέτρησης για το πόσο γρήγορα τα δεδομένα κινούνται από ένα μέρος σε ένα άλλο.

Τι είναι B2B ;
Το B2B (business-to-business) είναι επιχειρήσεις που περιλαμβάνουν οποιαδήποτε επιχείρηση Διαδικτύου που πωλεί online προϊόντα ή υπηρεσίες σε άλλες επιχειρήσεις. Μια B2B ιστοσελίδα μπορεί να είναι μια επιχείρηση που χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο για να ενημερώνει και να επιτρέψει παραγγελίες σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις/μεταπωλητές (μόνο οι εξουσιοδοτημένες επιχειρήσεις μπορούν να έχουν πρόσβαση ή να αγοράσουν τα προϊόντα της ιστοσελίδας).

Τι είναι Backbone ;
Το Backbone είναι ένα μέρος ενός δικτύου που μεταφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό της κίνησης δεδομένων. Τα Backbones συνδέουν μικρότερα δίκτυα, ή κόμβους, για να δημιουργήσουν μεγαλύτερα δίκτυα. Τα Backbones διαβιβάζουν συνήθως δεδομένα σε υψηλότερες ταχύτητες από το υπόλοιπο του δικτύου. Στα μικρότερα δίκτυα, το Backbone μερικές φορές καλείται και bus.

Τι είναι Broadband ;
Το Broadband είναι ένα δίκτυο στο οποίο τα δεδομένα κινούνται με υψηλές ταχύτητες. Σ'αυτή την επικοινωνία το καλώδιο ή η γραμμή μπορεί να διαβιβάσει ροές δεδομένων ταυτόχρονα. Τελευταίως, το broadband περιγράφει τη μετάδοση δεδομένων μεγάλων ταχυτήτων, όπως το καλωδιακό modem, το ISDN (Integrated Services Digital Network) και DSL το (Digital Subscriber Line).


Τι είναι Balloon Help ;
Το Balloon help είναι ένα γραφικό φυσαλίδας σε μορφή cartoon ή εργαλείο σημειώσεων που εμφανίζεται σε ένα γραφικό σύστημα ηλεκτρονικών υπολογιστών για να μεταφέρει online την σχετική βοήθεια. Σε πολλά προγράμματα λογισμικού, η βοήθεια Balloon ενεργοποιείται με το κράτημα του ποντικιού πάνω από μια εικόνα ή συγκεκριμένο σημείο της οθόνης για μερικά δευτερόλεπτα. Τέτοια βοήθεια είναι context-sensitive.


Τι είναι Batch File ;
Το Batch file είναι το αρχείο που τρέχει μια ομάδα (batch) εντολών. Το συνηθέστερα χρησιμοποιημένο batch αρχείο είναι το DOS start-up αρχείο AUTOEXEC.BAT.

Τι είναι BBS ;
Το BBS (bulletin board system) είναι ένα κέντρο για την ηλεκτρονική αποθήκευση των μηνυμάτων, που προσεγγίζεται συνήθως μέσω τηλεφωνικού δικτύου μέσω ενός modem. Τα BBS συστήματα συνήθως αφορούν συγκεκριμένες ομάδες ενδιαφέροντος, και μπορεί να μεταφέρουν δημόσια και ιδιωτικά μηνύματα, ειδοποιήσεις, και προγράμματα. Διαδόθηκαν στις αρχές του 90' και τώρα είναι πολύ γνωστά στα φόρουμ του Διαδικτύου.

Τι είναι Boot Disk ;
Boot disk είναι μια δισκέτα ή ένα CD-ROM που περιέχει τα απαραίτητα αρχεία για να "φορτώσει" ένας υπολογιστή χωρίς να υπάρξει πρόσβαση στο σκληρό δίσκο του. Τα Boot disks μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ανάκτηση συστήματος και δεδομένων από τις επιθέσεις ιών. Όταν δεν είναι γνωστό ποια αρχεία του σκληρού δίσκου ενός υπολογιστή έχουν επηρεαστεί από μια κατάρρευση συστήματος που έχει αλλοιώσει τα υπάρχοντα αρχεία, τα Boot disks εισάγουν τα απαραίτητα αρχεία για να τεθεί ξανά σε λειτουργία ο υπολογιστή με τα πρόσφατα εγκατεστημένα προγράμματα λογισμικού.