Λέξεις που αρχίζουν από : C

Τι είναι Crash ;
Το Crash είναι μια ξαφνική, απροσδόκητη λήξη ενός προγράμματος που προκαλείται από ένα λάθος στο υλικό ή λογισμικό. Συνήθως ένας χρήστης πρέπει να επανακινήσει το σύστημα για να συνεχίσει να εργάζεται όπως πριν.

Τι είναι Compression ;
Compression είναι η αποθήκευση ενός αρχείου με τέτοιο τρόπο ώστε να μειωθεί το μέγεθος του. Αυτό γενικά γίνεται με την εξάλειψη των περιττών πληροφοριών κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι πληροφορίες να μπορούν αργότερα να αναδομηθούν. Η συμπίεση χρησιμοποιείται για να βάλει μεγαλύτερα αρχεία σε μικρότερους χώρους ή για να χωρέσει ένας μεγάλος αριθμός αρχείων σε έναν σκληρό δίσκο. Είναι επίσης ιδιαίτερα πρακτική για αρχεία που να μπορούν να φορτωθούν ή να μεταφορτωθούν γρηγορότερα.

Τι είναι CSS ;
Το CSS (Cascading Style Sheet) είναι ένα πρότυπο όπου ένα HTML χαρακτηριστικό γνώρισμα επιτρέπει τους υπεύθυνους για την ανάπτυξη μιας ιστοσελίδας να ορίσουν την εμφάνιση όλων των παρόμοιων στοιχείων σε μια ενιαία σελίδα. Το CSS θα μπορούσε να χρησιμοποιήθει για να τεθεί το μέγεθος και ο τύπος των header μιας ιστοσελίδας, για παράδειγμα. Επίσης το CSS λέει σε έναν Web browser πώς να εμφανίσει μια ιστοσελίδα.

Τι είναι Case-sensitive ;
Case-sensitive είναι ο όρος που περιγράφει ένα σύστημα που διακρίνει μεταξύ των κεφαλαίων και των πεζών χαρακτήρων. Τα ονόματα χώρου (domains) και οι διευθύνσεις Διαδικτύου τυπικά δεν είναι Case-sensitive, όμως μια ιδιαίτερη εφαρμογή τους μπορεί να διακρίνει κεφαλαία και μικρά για την ταυτότητα ενός χρήστη, έτσι ώστε να κάνει πιο δύσκολο σε έναν αναρμόδιο χρήστη να υποθέσει έναν κωδικό πρόσβασης.


Τι είναι Cleartext ;
Cleartext (στην κρυπτογράφηση) είναι το αρχικό-γνήσιο μήνυμα(κείμενο) πριν κρυπτογραφηθεί από την αντίστοιχη μέθοδο.

Τι είναι Cross Posting ;
Cross posting είναι η διαδικασία αποστολής μηνυμάτων ταυτόχρονα σε παραπάνω από έναν παραλήπτη. Η ενέργεια αυτή συνήθως αναφέρεται σε αποστολή μηνυμάτων μεταξύ των μελών των newsgroups.


Τι είναι Chat ;
Το Chat είναι η επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο μεταξύ δύο χρηστών μέσω του υπολογιστή. Μόλις αρχίσει μια συνομιλία, ο κάθε χρήστης μπορεί να εισαγάγει το κείμενο μέσω πληκτρολογίου και το εισαγμένο κείμενο θα εμφανιστεί στην οθόνη του άλλου χρήστη. Τα περισσότερα δίκτυα και on-line υπηρεσίες προσφέρουν αυτό το χαρακτηριστικό γνώρισμα συνομιλίας.


Τι είναι CGI ;
To CGI (Common Gateway Interface) είναι το πρότυπο για τη διαβίβαση των πληροφοριών μεταξύ ενός server και μιας εφαρμογής ως τμήμα του πρωτοκόλλου HTTP του World Wide Web. To CGI είναι ένας σταθερός και σωστός τρόπος να περνιούνται οι πληροφορίες από έναν server σε ένα πρόγραμμα και το αντίστροφο. Η πιό κοινή χρήση του CGI είναι στην γραφή κώδικα (scripting). Ένας κώδικας του CGI είναι ένα πρόγραμμα που γράφεται με μια γλώσσα προγραμματισμού όπως Perl, Java, ή C++. Για παράδειγμα, όποτε οι χρήστες καλούνται να εισαγάγουν πληροφορίες σε έναν ιστοχώρο, ένας κώδικας σε CGI είναι υπό εκτέλεση.


Τι είναι Cookies ;
Τα Cookies είναι πληροφορίες από έναν ιστοχώρο που στέλνονται σε έναν web browser και που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο ενός χρήστη έτσι ώστε να μπορέσουν να ανακτηθούν στην επόμενη επίσκεψη. Ένας web server ψάχνει για Cookies όταν ένας χρήστης επισκέπτεται ένα website του. Τα Cookies γενικά χρησιμοποιούνται για να προσδιορίσουν τους επισκέπτες. Ένα Cookie μπορεί να περιέχει πληροφορίες για το όνομα, τον κωδικό πρόσβασης, και τις προτιμήσεις σύνδεσης του χρήστη. Οι χρήστες έχουν την επιλογή να διαμορφώσουν τον web browser τους είτε για να δεχτούν είτε να απορρίψουν τα Cookies.

Τι είναι Crawler ;
Το Crawler (ή αλλιως spider) είναι ένα πρόγραμμα που αυτόματα "σέρνεται" μέσω του World Wide Web, συλλέγοντας ιστοσελίδες. Οι Crawlers θα ακολουθήσουν κάθε σύνδεση για μια σελίδα, καταχωρώντας την κάθε σελίδα, έως ότου φτάσουν σε αδιέξοδο. Κατόπιν αρχίζουν με μια νέα σελίδα. Οι Crawlers χρησιμοποιούνται κυρίως από τις μηχανές αναζήτησης του Παγκόσμιου Ιστού για να συγκεντρώσουν στοιχεία για τη βάση δεδομένων της αντίστοιχης μηχανής αναζήτησης. Στην πραγματικότητα οι μηχανές αναζήτησης δεν ψάχνουν ολόκληρο το Διαδίκτυο όταν εισάγει ένας χρήστης έναν όρο αναζήτησης. Αντ' αυτού, εξετάζουν τη βάση δεδομένων των ιστοσελίδων που συλλέγονται από τους Crawlers τους.

Τι είναι Certificate Authority ;
Το Certificate Authority (CA) είναι ένα ψηφιακό πιστοποιητικό που επικυρώνει την ταυτότητα ενός χρήστη στις online συναλλαγές. Είναι μια ψηφιακή ταυτότητα που χρησιμοποιείται για τις SSL (Secure Sockets Layer) συναλλαγές.

Τι είναι Control Panel ;
Το Control Panel (πίνακας ελέγχου) που περιλαμβάνεται στις συνδρομές φιλοξενίας ιστοσελίδων είναι μια online web εφαρμογή που σας επιτρέπει να διαχειριστείτε εύκολα τις διάφορες υπηρεσίες και λειτουργίες του λογαριασμού σας. Τα περισσότερα Control Panel επιτρέπουν να ανεβάσετε αρχεία, προσθέσετε λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να αλλάξετε τα στοιχεία επαφής, να παραμετροποιήσετε κάποια shopping cart ή τις βάσεις δεδομένων, να ελέγξετε τα στατιστικά κλπ.


Τι είναι CyberCash ;
Το CyberCash είναι ένας γενικός όρος για τα χρήματα για μια οικονομική συναλλαγή που πραγματοποιείται (online) στο Διαδίκτυο. Επίσης αποκαλείται και e-cash και e-money.

Τι είναι Cc ;
Το Cc (carbon copy) που στα ελληνικά μεταφράζεται ως κοινοποίηση, βρίσκεται στις περισσότερες εφαρμογές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η λειτουργία του οποίου επιτρέπει στους χρήστες να στείλουν πολλά αντίγραφα του ίδιου μηνύματος σε διάφορους παραλήπτες συγχρόνως. Χρησιμοποιείται απλά πληκτρολογώντας το όνομα των κατάλληλων παραληπτών στο πεδίο CC ή αλλιώς BCC.


Τι είναι Cracking ;
Το Cracking είναι ο όρος που χρησιμοποιείται για την παράνομη αντιγραφή εμπορικού λογισμικού των διάφορων τεχνικών προστασίας αντιγραφής/εγγραφής που χρησιμοποιούνται.

Τι είναι Client/Server ;
To Client/server είναι μια ρύθμιση μεταξύ δύο ή περισσότερων δικτυωμένων υπολογιστών έτσι ώστε να μοιράζονται το φόρτο εργασίας για μια λειτουργία. Ο κεντρικός υπολογιστής (server) τρέχει το βασικό λογισμικό και εξυπηρετεί με πληροφορίες τους άλλους συνδεδεμένους υπολογιστές (clients). Ο client υπολογιστής τρέχει δικό του λογισμικό για να ζητήσει και να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες του κεντρικού υπολογιστή.

Τι είναι Copy Protection ;
To Copy protection είναι το υλικό ή λογισμικό που προστατεύει τα προγράμματα από την αντιγραφή χωρίς σχετική έγκριση. Η αντιγραφή εμπορικού λογισμικού για λόγους εκτός από προσωπική χρήση είναι μια παραβίαση των συμφωνιών χορήγησης αδειών λογισμικού και είναι παράνομη.

Τι είναι Computer Graphics;
Το Computer Graphics είναι ο όρος που δίνεται για την εργασία παραγωγής και χειρισμού εικόνων χρησιμοποιώντας ένα υπολογιστή. Επίσης είναι το γραφικό που δημιουργείται από έναν υπολογιστή ή εμφανίζεται σε έναν υπολογιστή.


Τι είναι Co-location ;
To Co-location είναι μια υπηρεσία όπου ένας web server τοποθετείται σε μια αφιερωμένη εγκατάσταση η οποία παρέχει γρήγορη σύνδεση στο Διαδίκτυο, ασφάλεια, δυνατότητα backup και τεχνική υποστήριξη. Αντίθετα με τον τον dedicated server, ο πελάτης εδώ ελέγχει και το υλικό και το λογισμικό.

Τι είναι Cgi-bin L ;
Το Cgi-bin είναι το πιό κοινό όνομα ενός καταλόγου σε έναν κεντρικό υπολογιστή δικτύου (server) στον οποίο τα CGI προγράμματα αποθηκεύονται.

Τι είναι CSP ;
Ο CSP(Commerce Services Provider) είναι ο πάροχος για υπηρεσίες που αφορούν το ηλεκτρονικό εμπόριο. Ο CSP θα προσφέρει το απαραίτητο υλικό, τα εργαλεία ανάπτυξης, την on-line φιλοξενία, τις συμβουλές, και ο,τιδήποτε άλλο μια επιχείρηση χρειάζεται για να πωλήσει ή να αγοράσει επιτυχώς τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες on-line.

Τι είναι CPC ;
Το CPC (cost per click ) είναι ένας τύπος μάρκετινγκ στο Διαδίκτυο που οι διαχειριστές ιστοχώρων χρησιμοποιούν για να χρεώσουν τους δηαφημιστές τους. Σε ένα CPC πρότυπο, ο διαφημιστής καταβάλλει ένα συγκεκριμένο χρηματικό ποσό για κάθε χρήστη που επιλέγει να δει την διαφήμιση του σε έναν ιστοχώρο.

Τι είναι Compatibility ;
Compatibility (συμβατότητα) είναι ο όρος που χρησιμοποιείται για να δείξει το πόσο καλά δύο ή περισσότερες συσκευές (υλικό ή λογισμικό) λειτουργούν από κοινού. Για παράδειγμα, δύο προγράμματα είναι συμβατά εάν ένα αρχείο που δημιουργείται στο ένα μπορεί να ανοίξει και να διαβαστεί και στο άλλο. Η συμβατότητα μπορεί επίσης να αναφερθεί στο πόσο μια συσκευή ή ένα πρόγραμμα ακολουθεί και εφαρμόζει τα εκάστοτε πρότυπα.Τι είναι Checkbox ;
Το Checkbox σε γραφικό περιβάλλον χρήστη, είναι ένα τετράγωνο πεδίο που χρησιμοποιείται στα γραφικά για να επιτρέψει ή να θέσει εκτός λειτουργίας ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα. Οι χρήστες επιλέγουν το πεδίο αυτό για να ενεργοποιήσουν ή να απενεργοποιήσουν κάποιο χαρακτηριστικό, τοποθετόντας ένα Χ στο πεδίο ή αφαιρόντας το Χ.

Τι είναι CAD ;
Το CAD (computer-aided design) αναφέρεται γενικότερα στην χρήση των υπολογιστών για την σχεδίαση διaφόρων αντικειμένων εφαρμοσμένης μηχανικής, αρχιτεκτονικής και βιομηχανικής. Επίσης αναφέρεται στο λογισμικό και στο υλικό που χρησιμοποιείται για να σχεδιαστούν τα πρότυπα αυτών των αντικειμένων-προϊόντων.

Τι είναι Character Set ;
Character set είναι ένα πλήρες σύνολο συμβόλων-χαρακτήρων που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ένα πρόγραμμα ή να αναγνωριστεί από έναν υπολογιστή. Μπορεί να περιλαμβάνει γράμματα, αριθμούς, διαστήματα, σημεία στίξης και ειδικά σύμβολα και όλα αυτά να είναι για κάποιο συγκεκριμένο λόγο συνδεδεμένα μεταξύ τους.


Τι είναι Click Stream Data ;
Click stream data είναι μια συλλογή όλων των συνδέσεων που ένας επισκέπτης επιλέγει με το ποντίκι του κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης του σε έναν ιστοχώρο. Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται κυρίως από τους διαφημιστές για να καθορίσουν τις προτιμήσεις των επισκεπτών σε διάφορες ιστοσελίδες.