Λέξεις που αρχίζουν από : A

Τι είναι Anonymous FTP
O Anonymous FTP είναι εξυπηρετητής, ο οποίος μέσω της υπηρεσίας ftp δίνει τη δυνατότητα σε κάθε χρήστη να έχει πρόσβαση και δυνατότητα επεξεργασίας, σε ορισμένα από τα αρχεία του.

Τι είναι Authentication ;
Το Authentication είναι μια διαδικασία ταυτοποίησης ενός χρήστη και συνήθως είναι βασισμένη σε ένα όνομα χρήστη (username) και έναν κωδικό πρόσβασης (password). Στα συστήματα ασφάλειας η πιστοποίηση είναι διαφορετική σε σχέση με την εξιουσιοδότηση. Η πιστοποίηση εξασφαλίζει μόνο ότι ο συγκεκριμένος χρήστης είναι αυτός που ισχυρίζεται οτι είναι, αλλά δεν έχει να κάνει με τα γενικότερα δικαιώματα αυτού του χρήστη.

Τι είναι ASCII ;
Το ASCII (American Standard Code for Information Interchange) είναι ένα σύστημα κωδικοποίησης των υπολογιστών στο οποίο όλες οι τιμές, συμπεριλαμβανομένων γράμματα και σημεία στίξης, δίνονται επταψήφιες ή οκταψήφιες δυαδικές τιμές. Το ASCII είναι το ευρύτατα χρησιμοποιημένο σύστημα κωδικοποίησης στον κόσμο. Τα περισσότερα προγράμματα επεξεργασίας κειμένου επιτρέπουν στους χρήστες να σώσουν τα έγγραφα με κωδικοποίηση ASCII, γιατί η κωδικοποίηση αυτή είναι παγκόσμια και εξυπηρετεί την μεταφορά αρχείων μεταξύ διαφορετικών προγραμμάτων.

Τι είναι Autoresponder ;
To Autoresponder είναι μια λειτουργεία του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που απαντά αυτόματα σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με μια έτοιμη απάντηση όταν εκείνο εισέρχεται σε μια συγκεκριμένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή Διαδικτύου. Παραδείγματος χάριν, ένας χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει τον autoresponder του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να ενημερώσει τον αποστολέα ότι είναι σε διακοπές και δεν θα απαντά προσωπικά στα ηλεκτρονικά ταχυδρομεία έως ότου επιστρέψει στο γραφείο του.


Τι είναι Attachment ;
To Attachment είναι αρχεία ή έγγραφα που δημιουργήθηκαν χρησιμοποιώντας διάφορες εφαρμογές λογισμικού, όπως το Word, Excel, ή PowerPoint, όπου οι αποστολείς τα επισυνάπτουν και στέλνουν μαζί με τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι παραλήπτες έχουν την επιλογή είτε να αποθηκεύσουν είτε να ανοίξουν απ'ευθείας τα αρχεία αυτά μέσω των σχετικών συνδέσμων.

Τι είναι Apache ;
Το Apache είναι ένα ελεύθερο ανοικτού κώδικα λογισμικό. Εκτός του κόστους, είναι ιδιαίτερα διαμορφώσιμο και είναι πλήρες των προηγμένων χαρακτηριστικών γνωρισμάτων, όπου αυτός είναι και ο κύριος λόγος για τον οποίο οι περισσότεροι πάροχοι web hosting το χρησιμοποιούν.

Τι είναι Access Provider ;
Ο Access Provider είναι μια επιχείρηση/εταιρεία που προσφέρει στους πελάτες της συνδεσιμότητα στο Διαδίκτυο.

Τι είναι Audit Trail ;
Το Audit Trail είναι ένα τεκμηριωμένο αρχείο που καταγράφει το μονοπάτι των δεδομένων από τη στιγμή που εισέρχονται στο υπολογιστικό σύστημα μέχρι τη στγμή που εμφανίζονται ως έξοδο των αποτελεσμάτων. Τα Audit trails είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για την παρακολούθηση των αλλαγών που γίνονται στα αρχεία σε ένα δίκτυο και στις οικονομικές συναλλαγές μιας λογιστικής εφαρμογής.

Τι είναι ADN ;
ο ADN (Advanced Digital Network) είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια μισθωμένη γραμμή για μεταφορά δεδομένων, βίντεο και άλλων σημάτων μετάδοσης.

Τι είναι Ack ;
Το Ack είναι ένας ειδικός τύπος μηνύματος που στέλνεται μεταξύ των υπολογιστών σε ένα δίκτυο. Όταν ένας υπολογιστής λάβει τα δεδομένα σωστά τότε στέλνει ένα μήνυμα ack πίσω για να προτρέψει την προηγούμενη μηχανή να διαβιβάσει το επόμενο κομμάτι δεδομένων της. Εάν τα δεδομένα δεν ληφθούν σωστά, τότε ένα αρνητικό μήνυμα αναγνώρισης ή ένα nak μήνυμα αποστέλεται έτσι ώστε ο υπολογιστής να γνωρίζει πότε να δοκιμάσει να στείλει τα δεδομένα ξανά.


Τι είναι ActiveX ;
Το ActiveX είναι ένα πρόγραμμα της Microsoft που χρησιμοποιείται για να καθοδηγήσει ορισμένες τεχνολογίες πώς να συμπεριλάβoυν τις COM (component object model) και OLE (object linking και embedding) λειτουργίες-συναρτήσεις. Το ActiveX μπορεί να ενσωματωθεί μέσα στις περισσότερες γλώσσες προγραμματισμού και επιτρέπει στους δημιουργούς ιστοχώρων να αναπτύξουν διαδραστικές ιστοσελίδες πολυμέσων.

Τι είναι AGP ;
Το AGP (Accelerated Graphics Port) είναι μια θύρα γραφικών που επιτρέπει τη γρήγορη επικοινωνία μεταξύ του ελεγκτή των γραφικών και του υπολογιστή. Αυτή η θύρα μεταφέρει δεδομένα τουλάχιστον δύο φορές πιο γρήγορα από τις παλαιότερες video κάρτες PCI(Peripheral Component Interconnect) και επιτρέπει στην κάρτα γραφικών να έχει πρόσβαση στην κύρια μνήμη του υπολογιστή.


Τι είναι Alias ;
Alias είναι ένα εναλλακτικό όνομα που ορίζεται σε έναν υπολογιστή, ένα αρχείο, μια διεύθυνση, ή μια ομάδα σχετικά με ένα δίκτυο. Τα ψευδώνυμα, όπως συνήθως ονομάζονται, είναι πρακτικά όταν αντικαθιστούν ένα όνομα με πολλούς χαρακτήρες ή έναν κατάλογο ονομάτων. Πολλά προγράμματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιτρέπουν στους χρήστες να ορίζουν ένα Alias στις μεγάλες και κρυπτογραφημένες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.


Τι είναι ALU (arithmetic Logic Unit) ;
ALU είναι η αριθμητική και λογική μονάδα, μέρος της κεντρικής μονάδα επεξεργασίας (ΚΜΕ) που εκτελεί τις βασικές αριθμητικές και λογικές διαδικασίες στα δεδομένα.


Τι είναι Aspect Ratio ;
Aspect ratio είναι η αναλογία του πλάτους και ύψους μιας περιοχής οθόνης υπολογιστών ή εικόνας. Αυτή η αναλογία συνήθως χρησιμοποιείται για να καθορίσει τις αναλογίες για εκτύπωση, download, ή και μεταφορά γραφικών δεδομένων.

Τι είναι Antivirus ;
Το Antivirus είναι ένα πρόγραμμα που ψάχνει έναν σκληρό δίσκο για ιούς και τουςσ αφαιρεί από όπου και αν βρίσκονται. Τα περισσότερα Antivirus προγράμματα περιλαμβάνουν ένα auto-update χαρακτηριστικό γνώρισμα το οποίο επιτρέπει στο πρόγραμμα να βρεί τα προφίλ των νέων ιών έτσι ώστε να μπορεί να ελέγξει για τους αυτούς νέους ιούς που μόλις ανακαλύπτονται.

Τι είναι Anti-spam ;
Το Anti-spam αναφέρεται σε οποιοδήποτε λογισμικό, υλικό ή διαδικασία που χρησιμοποιείται για να αντιμετωπιστεί η διάδοση του spam ή για να αποτρέψει την είσοδο του σε ένα σύστημα.


Τι είναι Access Control ;
Το Access control είναι η δυνατότητα να προσδιοριστούν οι πόροι ενός υπολογιστικού συστήματος και οι οποίοι βασίζονται στην ταυτότητα ενός χρήστη. Ένα απλό παράδειγμα είναι ο καθορισμός ενός κωδικού πρόσβασης στον υπολογιστή σας, όπου μόνο όταν πληκτρολογείται ο σωστός προσωπικός κωδικός ο υπολογιστής θέτεται σε λειτουργία. Επίσης, διαχειριστές μπορούν να χρησιμοποιήσουν ένα ειδικό λογισμικό σε ένα δίκτυο για να προσαρμόσουν την πρόσβαση σε αυτό σύμφωνα με την ταυτότητα των χρηστών.

Τι είναι Anchor ;
To Anchor είναι ένα Hypertext Markup Language (HTML) σύμβολο ή κώδικας που χρησιμοποιείται για να καθιερώσει έναν υπερσύνδεσμο σε μια άλλη σελίδα. Ο απλούστερος τύπος Anchor, όπως ο Smart Computing απλά στέλνει τον επισκέπτη σε μια άλλη ιστοσελίδα. Οι Anchors μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για να στείλουν τον επισκέπτη σε ένα συγκεκριμένο σημείο της ιστοσελίδας, σε ένα άλλο αρχείο, για να αρχίσουν τη σύνταξη ενός ηλεκτρονικού μηνύματος κλπ.

Τι είναι Applet ;
To Applet είναι μικρό πρόγραμμα γραμμένο σε γλώσσα προγραμματισμού που εκτελείται μόνο για ένα συγκεκριμένο έργο/εργασία και δημιουργήθηκε για να χρησιμοποιείται σε μεγαλύτερα προγράμματα. Λόγω του μικρού τους μεγέθους, τα περισσότερα Applets είναι διαθέσιμα δωρεάν μέσω του Διαδικτύου.

Τι είναι ASP ;
Οι ASP (Active Server Pages) είναι μια γλώσσα για προγραμματισμό στο Διαδίκτυο, χρήσιμη για δυναμικές ιστοσελίδες, οι οποίες μπορούν να αλληλεπιδράσουν με μια βάση δεδομένων. Η Microsoft ανέπτυξε την ASP για τη χρήση της σε NT web servers.


Τι είναι AUP ;
Το AUP (Acceptable Use Policy) επίσης γνωστό ως TOS (όροι χρήσης) είναι η πολιτική χρήσης που δίνει ένας παροχέας για μια υπηρεσία και γίνεται αποδεκτή από τους πελάτες που συμφωνούν να την τηρήσουν. Οι AUPs δημιουργούνται για να προστατεύσουν το web site απο οποιαδήποτε κακόβουλη και παράνομη ενέργεια.

Τι είναι Alt Text ;
Ο όρος Alt text αναφέρεται στο κείμενο που εμφανίζεται επί της οθόνης όταν τοποθετείται ο δείκτης του ποντικιού σε μια εικόνα ή διαφήμιση μιας ιστοσελίδας. Αναφέρεται επίσης και στο κείμενο που εμφανίζεται πριν να φορτώσει εντελώς μια εικόνα σε μια σελίδα.

Τι είναι ADSL ;
Το ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) είναι μια ψηφιακή γραμμή συνδρομητών (DSL) πάνω στην οποία τα δεδομένα εισέρχονται (downstream) σε σχέση με αυτά που βγαίνουν (upstream). Οι Adsl ταχύτητες κυμαίνονται από 1,5Mbps ως 6Mbps downstream και 64Kbps ως 384Kbps upstream. Αυτά τα ποσοστά απεικονίζουν το γεγονός ότι η χρήση του Διαδικτύου απαιτεί περισσότερο downstream από upstream εύρος ζώνης(bandwidth), δεδομένου ότι η φόρτωση μιας ιστοσελίδας είναι μια downstream δραστηριότητα.

Τι είναι Active Desktop ;
Active Desktop είναι ένα προαιρετικό χαρακτηριστικό γνώρισμα των Microsoft Windows που αλλάζει την επιφάνεια εργασίας ενός υπολογιστή σε μια αντίστοιχη ιστοσελίδα. Αυτό το χαρακτηριστικό γνώρισμα επιτρέπει στα προγράμματα να αρχίσουν την εκτέλεση τους με έναν απλό πάτημα του ποντικιού αντί του συνηθισμένου διπλού πατήματος. Είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι του λειτουργικού συστήματος Windows 2000.

Τι είναι Add-on ;
Add-on είναι ένα μικρό πρόγραμμα που γράφεται για να επεκτείνει τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα ενός μεγαλύτερου προγράμματος. Επίσης αναφέρεται και σε οποιοδήποτε υλικό που εγκαθίσταται ή που συνδέεται με έναν υπολογιστή για να επεκτείνει τις ικανότητες ολόκληρου του υπολογιστικού συστήματος. Τα modems και οι εκτυπωτές είναι δύο τέτοια παραδείγματα.

Τι είναι ALGOL ;
Η ALGOL (ALGOrithmic Language) είναι μια γλώσσα προγραμματισμού υψηλού επιπέδου, που αναπτύχθηκε στη δεκαετία του '50 και του '60 για επιστημονικές εφαρμογές. Μια γενικής χρήσης γλώσσα, η ALGOL είναι η καταλληλότερη για μαθηματική εργασία και έχει αλγεβρικό τύπο. Αν και πλέον δεν έχει κοινή χρήση, έχει επηρεάσει πολύ τις νεότερες από αυτή γλώσσες, όπως την ADA και την PASCAL.


Τι είναι Algorithm ;
Algorithm είναι ένα σύνολο οδηγιών που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ολοκληρωθεί ένας στόχος. Ο αλγόριθμος είναι ο όρος που χρησιμοποιείται από τους προγραμματιστές υπολογιστών όταν αναφέρονται σε οδηγίες ή βήματα που δίνονται σε έναν υπολογιστή για την λύση ενός προβλήματος.

Τι είναι ASIC ;
Το ASIC (application-specific integrated circuit) είναι επεξεργαστής υπολογιστών που εκτελεί έναν συγκεκριμένο στόχο αντί της εκτέλεσης γενικών υπολογισμών. Όπου η ΚΜΕ ενός υπολογιστή είναι ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα που χειρίζεται ένα πλήθος γενικών στόχων επεξεργασίας, τα ASICs προσαρμόζονται και εκτελούν μόνο έναν συγκεκριμέο τύπο επεξεργασίας

Τι είναι Asynchronous ;
Asynchronous είναι μια σειρά γεγονότων ή διαδικασιών που δεν είναι συνεχή ή δεν πραγματοποιούνται με μια ιδιαίτερη σειρά ή ταυτόχρονα. Πολλοί τύποι μεταφοράς δεδομένων σε διάφορες τεχνολογίες, στέλνουν τα δεδομένα ασύγχρονα γιατί με αυτόν τον τρόπο δε απαιτείται μια διεργασία να περιμένει να τελειώσει μια άλλη για να αρχίσει ίδια.